İklim ve kaynakların korunmasında katı atık yönetiminin önemi son yıllarda tüm dünyada daha çok anlaşılmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için Südürülebilir Katı Atık Uygulamaları öncelikli çevre yöntemlerinin başında gelir olmuştur.

Aten Atık Yönetimi olarak, Türkiye'nin AB'ye uyum çalışmaları kapsamında uygulaması zorunlu olan katı atık yönetim sistemleri ile ilgili projelerde ortaklarımızla birlikte çalışmak arzusundayız.

Atık Taşıma Talep Formu 
Danışmanlık Talep Formu 

Aten Atık

ATEN Atık Yönetimi A.Ş.  İNCİ HOLDİNG bünyesindeki şirketlerden biri olup Türkiye’nin ve çevre ülkelerin alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirketimizin ana faaliyet konusu endüstriyel atıkların yönetimi ve yenilikçi geri kazanım teknolojileri geliştirmektir